Počet záznamů: 1

Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech

 1. 1.
  0364548 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Burget, Eduard
  Praha načichlá Chelčickým. Příběh Františka Zavřela v politických souvislostech.
  [Flavoured by Chelčický. The Story of František Zavřel in Political Context.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 431-445. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Zavřel, František * Hussitism
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Příspěvek reflektuje husitskou tématiku v díle Františka Zavřela (1884-1947), který představoval jako autor několika desítek divadelních her, románů a básnických sbírek kontroverzní osobnost českého kulturního života v první polovině 20. století. Svým odporem k demokratickým tradicím a extrémním individualismem se vylučoval z kontextu demokratické kultury první republiky. Ve svých historických hrách prosazoval kult nadčlověka, jako například ve hře Jan Žižka z Trocnova, kterou Zavřel napsal ve složité mezinárodní situaci v polovině třicátých let a dedikoval ji "československé branné moci".

  The article reflects the Hussite's theme in the specific case of František Zavřel (1884-1947), who as the author of several dozen theatrical plays, novels and collections of poetry was a controversial figure of Czech cultural life in the first half of the twentieth century. Through his opposition to the democratic traditions and through his extreme individualism, Zavřel excluded himself from the democratism of the First Republic. In his historical dramas, he promoted the cult of the übermensch, which is clear also in his play Jan Žižka from Trocnov, written by Zavřel in the period of the sharpening international situation in the mid-1930s and devoted to the "Czechoslovak defence powers".
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200010