Počet záznamů: 1

K železářské výrobě kolem přelomu 12. a 13. století v Knovízi, okr. Kladno

 1. 1.
  0364422 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ježek, Martin - Řídký, Jaroslav - Varadzin, Ladislav - Zavřel, J.
  K železářské výrobě kolem přelomu 12. a 13. století v Knovízi, okr. Kladno.
  [On 12th–13th centuries ironworks in Knovíz, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 331-339 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Middle Ages * Central Bohemia * countryside * ironworks * metallurgy * raw mining
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text vyhodnocuje nálezy získané při záchranném výzkumu u obce Knovíz ve středních Čechách. Jeden ze 14 zahloubených objektů z 12. až 1. pol. 13. stol. a několik movitých nálezů z jejich výplně indikují lokální železářskou aktivitu. Geologické charakteristiky mikroregionu a nálezy nedalekých středověkých těžebních šachet dovolují interpretovat situaci v Knovízi jako pozůstatky pracoviště zaměřeného na extrakci železné rudy v blízkosti místa těžby, popř. i na následné metalurgické činnosti. Text upozorňuje na nezbytnost analýz zemin z výplně pyrotechnologických objektů, jež mohou identifikovat konkrétní železářské či jiné výrobní aktivity.

  This work is an evaluation of finds uncovered during rescue excavations at the village of Knovíz in Central Bohemia. One of the 14 sunken features from the 12th to the first half of the 13th century, and several finds from their fills, point to local ironwork activity. The geological features of the micro-region and finds from nearby medieval mine shafts allow us to interpret the find in Knovíz as a workplace aimed at the extraction of iron ore nearby the mining venue; it may also have been involved in ensuing metallurgy activities. This work points to the importance of analyses of the soil from the fill of the pyrotechnological features, which helps to identify the specific ironwork, or other, activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199911