Počet záznamů: 1

Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z objektu z doby laténské z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora

 1. 1.
  0364421 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Brzobohatá, Hana
  Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z objektu z doby laténské z Nových Dvorů, okr. Kutná Hora.
  [Anthropological analysis of skeletal remains from a La Tène feature at Nové Dvory, Central Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 63, č. 2 (2011), s. 251-252 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: anthropology * estimation of age at death * sex assessment * taphonomy * disarticulation * La Tène period
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  V příspěvku jsou předloženy výsledky antropologické expertízy fragmentárního lidského kosterního materiálu z pozdně laténského objektu v Nových Dvorech (okr. Kutná Hora). V objektu byly identifikovány kosterní pozůstatky celkem dvou jedinců. Studium polohových transformací kosterních komponent prokázalo existenci primárního dutého prostoru okolo uložených těl.

  The article presents the results of the anthropological assessment of fragmentary human skeletal material from a Late La Tène feature at Nové Dvory (distr. Kutná Hora). Skeletal remains of two individuals were identified in the feature. Analysis of placement transformations of the skeletal components proved the existence of a primary open space around the deposited bodies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199910