Počet záznamů: 1

Počátky umění

 1. 1.
  0364339 - ARUB-Q 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Svoboda, Jiří
  Počátky umění.
  [Origins of Art.]
  Praha: Academia, 2011. 335 s. ISBN 978-80-200-1925-7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: prehistoric art * anthropogenesis * theory of art
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Kniha vychází z archeologické databáze Eurasie a severní Afriky, ale využívá také obecných analogií a evolucionistických interpolací a celkově zdůrazňuje kontextuální přístup k umění. Analyzuje zoomorfní i antropomorfní zobrazení, znaky a jejich asociace (syntax). Rané umění interpretuje z hlediska pozorování, hry, magie, rituálu a mýtu.

  This book is based on archaeological evidence from Eurasia and North Africa, but also incorporates general analogies and evolutionary interpolations and underlines the contextual approach to art. It analyses zoomorph and anthropomorph representations, signs and their associations (syntax). Early art is interpreted from the viewpoints of observation, play, magic, ritual and myth.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199848