Počet záznamů: 1

Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města

 1. 1.
  0364250 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šumberová, Radka - Malyková, Drahomíra - Vepřeková, Jana - Pecinovská, Monika
  Sídelní aglomerace v prostoru dnešního Kolína. Záchranný výzkum v trase obchvatu města.
  [Settlement agglomerations in today's Kolín area, Central Bohemia. Rescue excavations along the town by-pass road.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 62, č. 4 (2010), s. 661-679 ISSN 0323-1267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Central Bohemia * prehistory * Neolithic * Early Middle Ages * rondel * burial ground * Kolín
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cílem příspěvku je referovat o výsledcích záchranného výzkumu v trase silničního obchvatu Kolína v letech 2008-2009. V předstihu bylo prozkoumáno několik desítek sídlišť a pohřebišť z pravěku a raného středověku, která dokládají téměř kontinuální využívání zdejší krajiny. Nejvýraznějším výsledkem je zachycení čtyř neolitických rondelů. Zpracování si vyžádá dlouhá léta, již nyní lze ale konstatovat, že v některých obdobích, zejména v neolitu a eneolitu a v době železné, plnilo dotyčné území centrální funkci se stabilním využíváním některých poloh.

  The aim of the work is to report on the results of rescue excavations that took place along Kolín's by-pass road between 2008 and 2009. Several dozens of prehistoric and early medieval settlements and burial sites were examined in advance; these demonstrate evidence of the almost continuous utilisation of this landscape. The most striking result is the capturing of four Neolithic rondels. The processing work will require many years, but already now it can be said that in some periods, particularly the Neolithic and Eneolithic and in the Iron Age, the said territory played a central role with the steady utilisation of some locations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199777