Počet záznamů: 1

Vliv podmínek sladování na obsah dextrinů v meziproduktech výroby piva

 1. 1.
  0364211 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Psota, V. - Čmelík, Richard - Sachambula, L.
  Vliv podmínek sladování na obsah dextrinů v meziproduktech výroby piva.
  [The effect of malting conditions on dextrin contents in beer production intermediates.]
  Kvasný průmysl. Roč. 57, 7-8 (2011), 253-259 ISSN 0023-5830
  Grant CEP: GA MŠk 2B06037
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: malting * dextrin * beer
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Obsah dextrinů DP 4–7 ve sladině, mladině a zeleném pivu byl výrazně ovlivněn odrůdou ječmene, zatímco vliv použitých postupů sladování byl málo výrazný.

  Dextrin content (DP 4–7) in sweet wort, wort and green beer was significantly affected by the barley variety while the effect of malting technology was low.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199748