Počet záznamů: 1

Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika

 1. 1.
  0364199 - PSU-E 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hřebíčková, Martina
  Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika.
  [Five Factor Model in personality psychology: Approaches, diagnostics, application.]
  Praha: Grada, 2011. 251 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3380-7
  Grant CEP: GA ČR GA406/07/1561
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Five-factor model of personality * lexical approach * dispositional approach
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Monografie shrnuje poznatky o pětifaktorovém modelu osobnosti, který se v posledním dvacetiletí stal v psychologii nejvlivnějším rámcem pro popis a výklad osobnosti. Pětifaktorový model vychází z lexikálních výzkumů slov popisujících osobnost. Proto je v první kapitole těmto výzkumům věnována zvláštní pozornost. Druhá kapitola představuje metody uplatňované při diagnostice osobnosti jako jsou například NEO inventáře. Ve třetí kapitole jsou v rámci dispozičního přístupu uvedeny teoretické pohledy na pětifaktorový model osobnosti. Jsou zde zmíněny nové poznatky o stabilitě a shodě při posuzování osobnostních vlastností. V rámci této kapitoly je představen i nový směr v bádání o rysech tzv. mezikulturní psychologie rysů. Poslední kapitola přináší praktické poznatky související s uplatňováním pětifaktorového modelu v pracovní, poradenské a klinické psychologii.

  This book describes two approaches in the framework of the Five Factor Model: lexical (taxonomic) and dispositional (based on questionnaires). Chapter 1 presents the origin, history, rationale, and procedures of the psycholexical approach to personality. Chapter 2 presents an overview of the most important methods for measuring five personality dimensions. The main focus is on the NEO personality inventories that represent the most commonly used methods for diagnostics of the five general personality dimensions. Chapter 3 deals with the dispositional (questionnaire) approach to the Five-Factor Model. Possible applications of the NEO Personality Inventories in the Czech Republic as well as in cross-cultural comparisons are presented. The last chapter introduces applications of the five-factor model in clinical, organizational and pedagogical psychology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199741