Počet záznamů: 1

Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching

 1. 1.
  0364144 - OU-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching.
  [Chinese Islam and (Neo-)Confucianism. The wonderful synthesis of the two systems in the Ming and Qing Dynasties.]
  Nový Orient. Roč. 66, č. 2 (2011), s. 32-38 ISSN 0029-5302
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Chinese Islam * Confucianism * synthesis of two religious systems
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek se zabývá syntézou čínského islámu a konfuciánství v Číně v 15. až 19. století. Tento nový specializovaný systém "vzdělávání Síně písem" využíval čínštinu jako jazyk výuky a zahrnoval aspekty tradičního čínského literátského vzdělání. U nás se tímto aspektem zatím nikdo nezabýval.

  The paper deals with the synthesis of Chinese Islam and Confucianism in China during 15th to 19th centuries. The new specialized educational system, “scripture hall education” (jingtang jiaoyu), utilized Chinese as the language of instruction and incorporated aspects of traditional Chinese literati education in collaboration with newly retrieved Islamic sources from the Muslim heartland.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199702