Počet záznamů: 1

Mezi mlčením, odmítáním a proměnami interpretací. K reflexi husitství (nejen) za druhé republiky

 1. 1.
  0363996 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Pavlíček, Tomáš
  Mezi mlčením, odmítáním a proměnami interpretací. K reflexi husitství (nejen) za druhé republiky.
  [Between Silence, Refusal and the Transformations of Interpretations: On the Reflection of Hussitism (Not Only) during the Second Republic.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 373-386. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech culture * Second Republic * Hussite tradition * St. Wenceslas' tradition
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá proměnou postoje české společnosti k husitské tradici v období tvz. druhé republiky (1938-1939).

  The study considers the transformations in the stance of Czech society to the Hussite tradition under the so-called Second Republic (1938-1939).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199597