Počet záznamů: 1

O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské

 1. 1.
  0363967 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Homolková, Milada
  O pravopise staročeských veršovaných legend z doby lucemburské.
  [Towords the Orthography of the Old-Czech Legends in Verse of the Luxembourgian Era.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 80-102. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/1354
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: medieval legend * Old Czech * orthography development
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Dochované texty pěti veršovaných legend, totiž legendy o sv. Dorotě, sv. Jiří, sv. Kateřině (tzv. Menší nebo Brněnská), sv. Margaretě a sv. deseti tisících rytířích, představují cenný pramen i pro zkoumání vývoje staročeského pravopisu. V článku je nejprve podán komentovaný soupis všech pramenů těchto skladeb (1) a je charakterizována odborná reflexe jejich pravopisu v edicích (2). Vlastní výklad přináší nejprve srovnání pravopisu dvou nedatovaných pramenů legendy o sv. Jiří a sv. Kateřině (3). Dále se pozornost soustřeďuje na dva grafické jevy, které představují transkripční a interpretační problém; jde o zápis palatály /ň/ (4) a o zápis sykavek. Po komentovaném přehledu grafémů pro sykavky v legendě o rytířích (5) se řeší sporná platnost psaného rs, r, zs a s v konkrétních textech (6) a nakonec se několika příklady ilustruje nejednoznačnost staročeské grafiky ve vztahu k variantnosti lexikální formy.

  The preserved texts of five legends in verse, namely the Legends of St. Dorothea, St. George, St. Catherine (the so-called Lesser or Brno Legend), St. Margaret and the Legend of Ten Thousand Knights, represent a valuable source also for the research of the Old-Czech orthography development. The initial part of the article provides a commented list of all sources of these legends (1) and the scientific reflection of their orthography in the editions is characterised (2). The interpretation itself concentrates at first on a comparison of the orthography of two undated sources of the legend of St. George and St. Catherine (3). Further on, the attention is focused on two graphical phenomena, recording of the palatal /ň/ (4) and of sibilants, that cause interpretation problems. After the commented survey of the graphemes used for sibilants in the Legend of Ten Thousand Knights (5), the questionable significance of the written rs, r, zs and s in the particular texts is investigated (6), in the end the ambiguity of the Old-Czech graphics in relationship to the variance of the lexical form is illustrated by several examples (7).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199574