Počet záznamů: 1

Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického

 1. 1.
  0363934 - UJC-A 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nejedlý, Petr
  Humanistický a barokní pravopis z pohledu lexikologického.
  [Humanistic and Baroque Orthography from Lexicological Viewpoint.]
  Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: Host, 2010 - (Čornejová, M.; Rychnovská, L.; Zemanová, J.), s. 209-217. ISBN 978-80-7294-508-5.
  [Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno (CZ), 23.09.2010-25.09.2010]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546; GA ČR GAP406/10/1165
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: orthography * diachronic lexicology * lexical unit
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Zápisy humanistických a barokních textů (nepřihlížíme k interpunkci a hranicím slov) vypovídají jednak o vlastním dobovém pravopisu, jednak o stavu dobového hláskosloví, tvarosloví a slovotvorby. Jakkoli je to nesnadné, pro potřeby lexikologie a lexikografie musíme obě informace striktně odlišovat, aby v lexikografické i ediční praxi nedocházelo k směšování variant pravopisných s variantami lexikálními.

  Humanistic and baroque orthography from lexicological viewpoint Humanistic and baroque texts (without taking into account punctuation and limits of words) show on the one hand the historical orthography itself, on the other hand the condition of the phonology, morphology, and word formation of the period. No matter how difficult it is, in lexicology and lexicography we have to distinguish both pieces of information strictly, in order not to mix up orthographic and lexical variants in lexicographic or editorial practice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199543