Počet záznamů: 1

"Policajtštější nežli Obrpolicajti říšští". Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literatura

 1. 1.
  0363817 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Píša, Petr
  "Policajtštější nežli Obrpolicajti říšští". Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literatura.
  ["More police than the top imperial police". Censor Zimmermann and the Czech literature in the Vormärz period.]
  Dějiny a současnost. Roč. 33, č. 9 (2011), s. 30-33 ISSN 0418-5129
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2127
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: censorship * Bohemia * Vormärz period * Zimmermann, Jan Nepomuk Václav
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie podává základní fakta o J. N. V. Zimmermannovi, symbolickému "hloupému cenzorovi" období českého národního obrození, zabývá se jeho vlastní literární prací, některými cenzurními případy a podmínkami, které utvářely jeho druhý život.

  The study provides basic facts about J. N. V. Zimmermann, the living symbol of a "stupid censor" during the Czech National Revival, deals with his own literary work, some cases of censorship, and conditions that shaped his life even after his death.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199472