Počet záznamů: 1

Metodologické poznámky k longitudinálním studiím

 1. 1.
  0363779 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Iva
  Metodologické poznámky k longitudinálním studiím.
  [Methodological remarks to longitudinal studies.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 4 (2011), s. 374-380 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: longitudinal studies * scheduling * „spin-off“ benefits
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011
  http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14

  Stať se zabývá některými metodologickými úskalími longitudinálních studií od výchozího souboru, stanovení správné doby trvání studie, časování sběru dat a kontroly vlivů nezahrnutých do výzkumu po personální záležitosti související se zajištěním chodu longitudinálního vyšetřování. Diskutovány jsou rovněž některé problémy související s výsledky longitudinálních studií a „vedlejší zisky“ longitudinálních výzkumů.

  The paper deals with some methodological pitfalls of longitudinal research from the initial sample, determining the appropriate length of the examination, timing of data collection, controlling for effects not included in the research, to personnel matters related to ensuring the progress of longitudinal investigations. Problems related to results and "spin-off benefits" of longitudinal studies are also discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199446