Počet záznamů: 1

Psychosociální aspekty stárnutí

 1. 1.
  0363764 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šolcová, Iva
  Psychosociální aspekty stárnutí.
  [Psychosocial aspects of aging.]
  Československá psychologie. Roč. 55, č. 2 (2011), s. 152-166 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GAP407/10/2410
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: old age * stereotypes * expectations
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.087, rok: 2011
  http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14

  Stať přináší přehled nových poznatků souvisejících s problematikou stárnutí a stáří. Popisuje negativní stereotypy spojené se stárnutím a upozorňuje na nejnovější poznatky diferenciální gerontologie. Zabývá se tzv. úspěšným stárnutím a jeho sebehodnocením. Popisuje očekávání spojená se stárnutím i to, jak se v procesu stárnutí a ve stáří mění některé funkce a procesy.

  The paper offers an overview of new findings related to aging and old age. The author describes negative stereotypes about aging and old age and draws attention to the latest findings of differential gerontology. The author focuses on so-called successful aging and its self-assessment. She describes the expectations related to aging as well as the changes in some functions and processes during aging and old age.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199435