Počet záznamů: 1

Chvála schoulení (Eseje z poetiky pomíjivosti)

 1. 1.
  0363665 - UCL-M 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hodrová, Daniela
  Chvála schoulení (Eseje z poetiky pomíjivosti).
  [The Praise of Curling up (Essays on Poetics of Transience).]
  Praha: Malvern, 2011. 426 s. ISBN 978-80-86702-91-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: theory of literature * discourse of transience * elegiac literature
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Předmětem knihy je "diskurs pomíjivosti", tedy výpověď o vztahu k lidské konečnosti. Tento diskurs je zkoumán napříč staletími, kulturami, literárními druhy a žánry, uměleckými druhy jako určitý postoj ke světu. Na různých jeho projevech se kniha pokouší dokázat, jak tento diskurs prostupuje nejen literaturu a výtvarné umění, ale i realitu soudobého města s jeho inflací "marných" předmětů, reklamou, módou, výlohami. Prostředky a postupy, jimiž se autorka knihy zabývá, na jedné straně slouží k vyjadřování času a života vnímaných a prožívaných jako pomíjení, jako snění, ale na druhé straně se právě v rámci tohoto diskursu v některých dílech a momentech rýsují možnosti, jak lidskou situaci - heideggerovské bytí ke smrti - překonávat, transcendovat, jak v přítomnosti zakoušet věčnost.

  The book discusses the "discourse of transcience" and the relation to human finality. The author looks closely at the development of the said discourse over centuries, across cultures, literary and artistic genres, as a certain specific approach to the world. Using different examples, the book aims to illustrate how the elegiac discourse permeates not only the literature and the visual arts, but also the reality of today's urban setting with its inflation of "vain" objects, advertising, fashion, shop windows. The means and methods discussed serve, on the one hand, to express time and life seen and lived as frail and transient, as dreaming, on the other hand, it is in the context of this very same discourse that some works of art in some places give a hint to possibilities how the human condition - Heidegger's "being toward death" - can be overcome, transcended, how to experience eternity in the present moments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199391