Počet záznamů: 1

Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů

 1. 1.
  0363660 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šturma, Pavel - Balaš, Vladimír
  Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě ve světle recentních rozhodčích nálezů.
  [Provisional Application of the Energy Charter Treaty in the Light of Recent Arbitration Awards.]
  Právník. Roč. 150, č. 11 (2011), s. 833-848 ISSN 0231-6625
  Grant CEP: GA ČR GA407/09/0760
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: Energy Charter Treaty * public international law * international contract law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Uplatňování institutu prozatímního provádění mezinárodních smluv v mezinárodním smluvním právu. Prozatímní provádění Dohody k energetické chartě. Spory z ochrany investic před rozhodčími tribunály podle Dohody k energetické chartě.

  Implementation of the concept of provisional application of treaties in International Contract Law. Provisional application of the Energy Charter Treaty. Investment protection disputes before arbitral tribunals pursuant to the Energy Charter Treaty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199386