Počet záznamů: 1

Jaroslav Průšek (1906-1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy

 1. 1.
  0363596 - MSUA-W 2012 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Mádlová, Vlasta - Palát, A.
  Jaroslav Průšek (1906-1980). Prameny k životu a dílu zakladatele pražské sinologické školy.
  [Jaroslav Průšek (1906-1980). Sources on the life and work of the founder of the Prague School of Sinology.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 114 s. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, D 2. ISBN 978-80-86495-79-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: Průšek, Jaroslav * sinology * biography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha přináší katalog a podrobný rozbor osobního archivního fondu jednoho z našich nejvýznamnějších orientalistů, zakladatele pražské sinologické školy a spoluzakladatele japanologie Jaroslava Průška, který je uložen v Archivu AV ČR (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.). Vedle rejstříků je součástí publikace také obsáhlá biografie v českém a anglickém jazyce.

  The book brings a catalog and detailed analysis of personal papers of one of the most prominent Czech orientalist and founder of the Prague School of Sinology and co-founder of Japanology Jaroslav Průšek. His archival fond is stored in the ASCR Archive (the Masaryk Institute and Archive of the ASCR). The volume contains in addition comprehensive biography of Jaroslav Průšek in Czech and English language and two indexes - index of names and index of Chinese names and terms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199355