Počet záznamů: 1

Dienstbierovy ostrůvky autentické paměti

 1. 1.
  0363112 - UCL-M 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jungmannová, Lenka
  Dienstbierovy ostrůvky autentické paměti.
  [Jiří Dienstbier's refuges of authentic memories.]
  O hostitelích a hostech. Praha: Galén, 2011 - (Dienstbier, J.), s. 271-277. ISBN 978-80-7262-776-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech drama * Dienstbier, Jiří
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Text se zabývá vztahem Jiřího Dienstbiera k divadlu. Sleduje jeho divadelní názory a kontakty, pokouší se o definici žánru tzv. disidentského dramatu a rozebírá všechny Dienstbierovy divadelní hry.

  The text examines Jiří Dienstbier's relationship with theater. It traces his theatrical opinions and contacts, attempts to define the genre of so-called dissident drama, and analyzes all of Dienstbier's plays.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199189