Počet záznamů: 1

Posměšky a přezdívky jako součást komunikace dětí a mládeže

 1. 1.
  0362876 - UEF-S 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšilová, Jana - Altman, Karel
  Posměšky a přezdívky jako součást komunikace dětí a mládeže.
  [Mocking names and nicknames as a part od communication between children and teenagers.]
  Etnologické rozpravy. Roč. 17, 1-2 (2010), s. 108-116 ISSN 1335-5074
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: ethnology * children's folklore * communication * nicknames * tramping
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Posměšky a přezdívky jsou součástí komunikace a zábavy dětí a mládeže, jejich herních skupin a dalších neformálních kolektivů. Dodnes produktivní oblast slovesné tvorby dětí obsahuje tradiční prvky a principy, ale i nové jevy z oblasti masové kultury.

  The jibes and nicknames are the part of communication and fun of children and youth, their play groups and other informal communities. The area of children´s verbal production, productive up to date, contains not only traditional elements and principles, but also new phenomena from the mass culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199054