Počet záznamů: 1

„Nechť je slyšena druhá strana“: Červená kniha v kontextu Jungova pojetí aktivní imaginace

 1. 1.
  0362868 - PSU-E 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chrz, Vladimír
  „Nechť je slyšena druhá strana“: Červená kniha v kontextu Jungova pojetí aktivní imaginace.
  [„Hear the other side“: Red Book in the context of Jung´s conception of active imagination.]
  E-psychologie. Roč. 5, č. 1 (2011), 52-64 ISSN 1802-8853
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA701840901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: Red Book * active imagination * dialog
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  http://e-psycholog.eu/clanek/113

  Studie se zaměřuje na kontext, který umožňuje porozumění Jungově Červené knize (Liber Novus). Pojednává o několika základních aspektech aktivní imaginace a o jejich realizaci v Červené knize.

  The study focuses on context, which enables the understanding of Jung´s Red book (Liber Novus). Attention is paid to some basic aspects of active imagination and their realization in the Red Book.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199049