Počet záznamů: 1

Porovnání obvyklého a energetického přístupu k stanovení únavového života

 1. 1.
  0361438 - UT-L 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jaroslav - Balda, Miroslav
  Porovnání obvyklého a energetického přístupu k stanovení únavového života.
  [Comparison of usual and energy approaches for assessments of fatigue lives.]
  Dynamika strojů 2011. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 - (Pešek, L.), s. 79-86. ISBN 978-80-87012-31-4.
  [Dynamika strojů 2011. Prague (CZ), 01.02.2011-02.02.2011]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/09/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fatigue life * harmonic loading * random loading
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Příspěvek se zabývá hledáním vazby mezi únavovými životy částí namáhaných harmonickým a náhodným zatížením.Jsou prezentovány 2 různé přístupy.Prvý vychází z předpokladu stejného času do porušení při stejné směrodatné odchylce obou procesů. Druhý přístup vychází z rovnosti energií.

  The contribution deals with seeking of links between fatigue lives of parts under harmonic and random loadings. Two different approaches are compared. The first starts from assumption of equal times to failure under equal standard deviations of both processes. The second approach is based on equality of energy amounts spent by both processes to failure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198749