Počet záznamů: 1

Zrod a charakteristika nového základného zákona Maďarska

 1. 1.
  0361363 - USP-I 2012 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Halász, Ivan
  Zrod a charakteristika nového základného zákona Maďarska.
  [The Birth and Characteristics of the New Fundamental Law of Hungary.]
  Právník. Roč. 150, č. 8 (2011), s. 751-783 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: constitutional law * Fundamental Law of Hungary * new fundamental law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Príčiny vzniku nového základného zákona. Krátka história modernej maďarskej ústavnosti. Príprava novej ústavy a jej inštitutionálne zázemie. Koncepcia a návrhy novej ústavy. Záverečná fáza ústavodárného procesu a prijatie nového základného zákona Maďarska. Charakteristika nového základného zákona Maďarska.

  The causes of the establishment of the new fundamental law. A short history of the modern Hungarian constitutionality. Preparation of the new Constitution and its institutional background. The conception and proposals of the new Constitution. The final phase of the constitutional process and adoption of the new fundamental law of Hungary. Characteristics of the new fundamental law of Hungary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198690