Počet záznamů: 1

Emauzský cyklus - svár obrazu a písma

 1. 1.
  0361254 - UDU-I 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Kateřina
  Emauzský cyklus - svár obrazu a písma.
  [The controversy between image and text in the Emmaus Cycle.]
  Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění, 24. - 25 září 2009. Praha: Lidové noviny, 2011 - (Bartlová, M.; Látal, H.), s. 230-239. ISBN 978-80-7422-073-9.
  [Sjezd historiků umění /3./. Praha (CZ), 24.09.2009-25.09.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: mural painting * text and pictures * Emmaus cycle
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Studie se zabývá vztahem maleb Emauzského cyklu z let 1365-1372 k jejich doprovodným textům (tituli). Autorka upozorňuje na některé neshody či omyly. Dospívá k závěru, že tituli byly napsány dodatečně, zřejmě až na počátku 15. století.

  This article deals with the relations between the mural paintings of Emmaus cycle (circa 1365-1372) and theirs tituli. Author finds out many discrepancies between those. She points, that the tituli originate later, maybe on the beginning of the 15th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198611