Počet záznamů: 1

Kdo rozhoduje o umožnění nahlédnout do zdravotnické dokumentace?

 1. 1.
  0361158 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležal, Tomáš - Králik, M. - Policar, R.
  Kdo rozhoduje o umožnění nahlédnout do zdravotnické dokumentace?.
  [Who Decides about the Possibility to Have Acess to Medical Documentation?.]
  Zdravotnictví a právo. Roč. 15, č. 4 (2011), s. 7-10 ISSN 1211-6432
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: medical law * medical dokumentation
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek analyzuje důvody, které vedly Nejvyšší soud k rozhodnutí ve věci vedené pod spisovou značkou 22 Cdo 3727/2008, a zárověň se věnuje právní povaze vztahu lékaře a pacienta.

  The article analyses the reasons which lead the Supreme Court to the judgment in the case registered under file number 22 Cdo 3727/2008, and at the same time it pays attention to the legal character of the doctor-patient relationship.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198546