Počet záznamů: 1

Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí

 1. 1.
  0360666 - USP-I 2012 RIV SK slo B - Monografie kniha jako celek
  Halász, Ivan
  Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí.
  [Hungary and the Forms of Slovak Identity in the Long 19th Century.]
  Bratislava: Kalligram, 2011. 233 s. ISBN 978-80-8101-435-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: history of law * Slovak national identity * Hungary
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Cieľom danej práce je načrtnúť problematiku viacerých alternativ vývoja slovenskej národnej identity v zložitých podmienkach mnohonárodnostného Uhorska 19. storočia.

  The aim of the work is to outline several alternatives of the development of Slovak national identity in the complicated conditions of multinational Hungary of the 19th century.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0198166