Počet záznamů: 1

Vztah stresové inkontinence moči či urgence k defektu předního kompartmentu před jeho operačním řešením a po něm

 1. 1.
  0360342 - UIVT-O 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Martan, A. - Švabík, K. - Mašata, J. - Haddad El, R. - Pavlíková, Markéta
  Vztah stresové inkontinence moči či urgence k defektu předního kompartmentu před jeho operačním řešením a po něm.
  [Correlation between stress urinary incontinence or urgency and anterior compartment defect before and after surgical treatment.]
  Česká gynekologie. Časopis České gynekologické a porodnické společnosti. Roč. 75, č. 2 (2010), s. 118-125 ISSN 1210-7832
  Grant ostatní:GA MZd(CZ) NR9216
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: inkontinence moči u žen * chirurgie pánevního dna * prolaps pánevních orgánů * transperineální ultrazvukové vyšetření
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Cílem naší studie bylo vyhodnotit přítomnost stresové inkontinence moči (SUI) a urgence (U) před operací a po operaci defektu předního kompartmentu. Současně zjistit, zda existuje korelace pozice či pohyblivosti uretrovezikální junkce (UVJ) a nejnižšího bodu base močového měchýře (N) se SUI a U před operačním řešení tohoto defektu různými typy operací a po operaci.

  We aimed to assess the occurrence of stress urinary incontinence (SUI) and urgency (U) before and after an operation to treat anterior compartment defect, and to ascertain whether there is a correlation between the position or mobility of the urethro-vesical junction (UVJ) and the lowest point of bladder base (N) and SUI and U before and after surgical treatment of the defect, using various procedures.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197916