Počet záznamů: 1

Minulost a současnost česko-mongolské expedice

 1. 1.
  0360306 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šmahelová, Lucie
  Minulost a současnost česko-mongolské expedice.
  [The past and present of the Czech-Mongolian expedition.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 104-108 ISSN 1213-1628
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Lumír Jisl * Turkish monuments * Mongolia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zaměřuje na výsledky československo-mongolského archeologického projektu v Chöšöö-cajdam (Mongolsko) v roce 1958. Autorem myšlenky první mezinárodní vědecké spolupráce Archeologického ústavu v Praze byl tehdejší ředitel ústavu Jaroslav Böhm, který pověřil vedením výzkumu Lumíra Jisla, předního českého orientalistu a archeologa. Archeologické výzkumy odkryly jeden z místních turkických památníků, patřící princi Külteginovi, veliteli armády Východoturkického kaganátu, který zemřel v roce 731 n.l. Na popud jeho bratra Bilgä-khána byl v roce 732 n.l. čínskými řemeslníky vystavěn památník analogického typu, jako je v blízkosti umístěný Bilgä-khánův pozdější památník.

  The article addresses the results of the Czechoslovak-Mongolian archaeological project in Khöshöö-Tsaidam, Mongolia, in 1958. The idea for the first international scientific cooperation of the Institute of Archaeology in Prague was formulated by then director of the Institute, Jaroslav Böhm, who named Lumír Jisl, the renowned Czech scholar of oriental studies and an archaeologist, as a research leader. Excavations uncovered one of the local Turkish memorials, which belongs to Prince Kültegin, leader of the Eastern-Turkish kaganate army, who died in 731 A.D. Erected on his brother Bilgä-khan's initiative by Chinese craftsmen on 1 August 732 A.D., the memorial is an analogical type to Bilgä-khan's later memorial located nearby.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006479