Počet záznamů: 1

Fotostabilita života pohledem molekulové fyziky

 1. 1.
  0360228 - UFCH-W 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Fárník, Michal - Slavíček, P.
  Fotostabilita života pohledem molekulové fyziky.
  [The photostability of life from the molecular physics point of view.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 61, 3-4 (2011), s. 140-142 ISSN 0009-0700
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0422; GA ČR GAP208/11/0161
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: photostability * molecular physics * physical chemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Od druhé poloviny dvacátého století jsme svědky tvořivého prolínání fyziky a biologie. Tato symbióza je patrná v různých oborech fyziky. Občas i molekulová fyzika zaměřená na detailní porozumění jednoduchým strukturám dokáže vědy o životě inspirovat. V našem příspěvku se podíváme, jak lze nahlédnout do evolučních procesů pomocí molekulových paprsků, laserových experimentů a kvantové chemie.

  Since the second half of the 20th century we witness a creative diffusion of physics and biology. This symbiosis is reflected in various subject fields of physics. Even molecular physics which is focused on a detailed understanding of elementary structures has an inspiring power for the life sciences. In our contribution we show how experiments with molecular and laser beams in combination with quantum chemistry can provide an insight into the evolution processes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197827