Počet záznamů: 1

Drobní savci ve sběrech Ústavu půdní biologie BC AV ČR v Českých Budějovicích

 1. 1.
  0360103 - BC-A 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Anděra, M. - Tajovský, Karel
  Drobní savci ve sběrech Ústavu půdní biologie BC AV ČR v Českých Budějovicích.
  [Small mammals collected by the Institute of Soil Biology BC AS CR, České Budějovice, Czech Republic.]
  Lynx. Roč. 41, - (2010), s. 83-94 ISSN 0024-7774
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: small terrestrial mammals * distribution * Central Europe
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  V rámci půdně zoologických výzkumů prováděných Ústavem půdní biologie BC AV ČR v letech 1995-2009 v různých regionech střední Evropy bylo získáno metodou zemních pastí přes 3000 jedinců drobných savců. Materiál zahrnující 19 druhů byl zpracován v zoologickém oddělení Národního muzea v Praze. Detailně zpracované výsledky jsou přínosem pro mapování jednotlivých druhů a přispívají k poznání jejich ekologie.

  In the course of research on invertebrate soil fauna carried out by the Institute of Soil Biology, Biology Centre AS CR, České Budějovice, in 1995-2009 in various regions of Central Europe, over 3000 specimens of small terrestrial mammals were collected by pitfall trapping as well. They were identified by the Department of Zoology, National Museum (Natural History) in Prague. In the presented review, each locality is identified by its land register, district abbreviation and, if exists, the name of a large-scale protected area, altitude above sea-level, number of mapping quadrat (mapping network KFME geographic co-ordinates roughly 12x11 km in quadrat size), habitat, and date of capture. The collections come from 97 localities in four countries (68 in the Czech Republic, 18 in Slovakia, 9 in Poland, and 2 in Germany) lying mostly in small-size or large-size protected areas. The numbers of small mammals captured in the individual localities varies from 1 to 374.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197735