Počet záznamů: 1

Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr

 1. 1.
  0360064 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Březinová, Helena - Urbanová, K.
  Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr.
  [Diamond twill weave.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 65-69 ISSN 1213-1628
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800020901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: textile production * diamond twill * experiment * twill weave * corrosion products
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Cílem našeho pokusu bylo zhotovení textilie provázané vazbou diamantového kepru se zpevněnými okraji utkanými paralelně na destičkových stávcích. Daným pokusem jsme chtěli ověřit a zpřesnit poznatky o principu navazování osnovních nití, vytváření prošlupů, způsobů provazování obou soustav nití a souběžném tkaní na vertikálním a destičkovém stavu. Důležité je i vypracování a zveřejnění přehledných schémat navázání nití a vytváření prošlupů, které poskytnou návod pro tkaní této složité a velmi dekorativní tkalcovské vazby.

  The aim of our experiment was to weave a diamond twill fabric with reinforced tablet-woven edges. We wanted to verify and specify the knowledge about the principle of division of warp threads, creation of sheds, the way of warp and weft crossing and weaving on a warp-weighted loom with tablet-woven edges. The experiment has resulted in developing articulate diagrams, which can be used for reconstructing the complicated weave pattern of diamond and broken twill.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006471