Počet záznamů: 1

"Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!" Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky

 1. 1.
  0360063 - SLU-S 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Černý, Marcel (ed.)
  "Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!" Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky.
  ["Woman, Whose Womb Is Draining My Brain!" The anthology of the work of Emmerich Alois Hruška.]
  1. - Praha: Spolek českých bibliofilů: Praha: Občanské sdružení pro studium díla E. A. Hrušky, 2011. 239 s. ISBN 978-80-904135-5-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90920516
  Klíčová slova: Hruška , Emmerich Alois * Váchal, Josef * Czech literature * literary history * bibliophily
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Předkládaný výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky (1895–1957) „Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!“ je prvním knižním pokusem o skrovné připomenutí slovesné i výtvarné tvorby dnes již téměř zapomenutého básníka, prozaika, dramatika, ilustrátora, scénografa, grafika, loutkáře, exlibristy a bibliofila. Výbor je rozdělen do dvou částí. První z nich je sestavena výhradně z Hruškových textů (I. E. A. Hruška o své tvorbě, II. Z díla E. A. Hrušky), doprovázených původními výtvarnými díly téhož autora. Druhá část (III. Druzí o E. A. Hruškovi) pak Hruškovo dílo představuje v reflexích jeho uměleckých souputníků i protichůdců, jež z literárněhistorického a výtvarně-estetického hlediska doplňují studie z pera Marcela Černého a Dany Boudové.

  This anthology of the work of Emmerich Alois Hruška (1895–1957) “Woman, Whose Womb Is Draining My Brain!” is the first attempt to recall the importance of literary and art works of the almost forgotten author of poetry and prose, playwright, illustrator, scenographer, graphic artist, puppeteer, bookplate creator and bibliophile. The anthology is divided into two parts. The first consists of Hruška’s texts (I. E. A. Hruška on his Works, II. From E. A. Hruška´s Works) accompanied by his original artwork. The second part (III. Other Authors on E. A. Hruška) presents Hruška’s work through essays written by his artistic companions and as well as his diametric opposites. These are supplemented with essays by Marcel Černý and Dana Boudová, who focus on the historical, literary and artistic aspects of his work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197703