Počet záznamů: 1

Zajímavé nálezy mikroskopických hub v jeskyních

 1. 1.
  0360045 - BC-A 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Nováková, Alena
  Zajímavé nálezy mikroskopických hub v jeskyních.
  [Interesting records of microscopic fungi in caves.]
  Slovenský kras. Roč. 47, č. 2 (2009), s. 291-296 ISSN 0560-3137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: microscopic fungi * caves
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Mikroskopické houby byly studovány v různých substrátech (jeskynní sediment, exkrementy živočichů, mrtvý hmyz, jeskynní ovzduší atd.) ve vybraných jeskyních České republiky, Slovenska, Rumunska a Španělska. Nálezy Phycomyces nitens, Chaetocladium brefeldii, Coemansia aciculifera, Thamnidium elegans, Isaria farinosa, Hirsutella sp., Chrysosporium speluncarum, Penicillium vulpinum, P. glandicola, Botryosporium longibrachiatum, Myriodontium keratinophilum byly prezentovány společně s informacemi o jejich rozšíření v nadzemním i podzemním prostředí.

  Microscopic fungi were studied in various substrates (cave air, sediment, excrements, dead insect, etc.) in caves of the Czech Republic, Slovakia, Spain, and Romania. Records of Phycomyces nitens, Chaetocladium brefeldii, Coemansia aciculifera, Thamnidium elegans, Isaria farinosa, Hirsutella sp., Beauveria bassiana, B. brongniartii, B. felina, Chrysosporium speluncarum, Penicillium vulpinum, P. glandicola, Botryosporium longibrachiatum, Myriodontium keratinophilum were presented together with literature records about their distribution in above and underground systems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197692