Počet záznamů: 1

Potravní preference jeskynního stejnonožce .i.Mesoniscus graniger./i. (Isopoda: Oniscidea) v laboratorních testech

 1. 1.
  0360022 - BC-A 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Šustr, Vladimír - Lukešová, Alena - Nováková, Alena - Vošta, O.
  Potravní preference jeskynního stejnonožce Mesoniscus graniger (Isopoda: Oniscidea) v laboratorních testech.
  [Feeding preference of cave isopod Mesoniscus graniger (Isopodia, Oniscidea) in laboratory tests.]
  Slovenský kras. Roč. 47, č. 2 (2009), s. 275-281 ISSN 0560-3137
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: Mesoniscus graniger * isopod * food
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  V laboratorních testech potravní preference typu kafetérie na Petriho miskách v pěti opakováních byly jeskynním stejnonožcům Mesoniscus graniger současně nabízeny dva druhy řas (Protosiphon botryoides, Chlamydomonas cf. macrostellata), 4 druhy mikroskopických hub (Arthrinium phaeospermum, Paecillium lilacinum, Clonostachys rosea, Penicillium vulpinum) a dva neurčené druhy kvasinek. Byla sledována přítomnost živočichů v sektorech s potravou, přímo na potravě a rozložení exkrementů. Přímá konzumace potravy byla vyhodnocena z makrofotografií pomocí počítačové analýzy obrazu. V předběžných testech stejnonožci prokazatelně konzumovali pouze oba druhy řas. Ostatní sledované parametry ukázaly, že se stejnonožci pohybovali poněkud častěji v blízkosti nabízených řas. Sektory s ostatními potravami byly méně navštěvovány než by odpovídalo jejich ploše.

  Two species of algae (Protosiphon botryoides, Chlamydomonas cf. macrostellata), four microscopic fungi (Arthrinium phaeospermum, Paecillium lilacinum, Clonostachys rosea f. rosea, Penicillium vulpinum) and two undetermined species of yeasts were offered as a food to cave isopods Mesoniscus graniger in cafeteria (multiple-choice) feeding preference tests arranged on Petri dishes. Presence of animals inside the sector with particular food, directly on the food, and distribution of faecal pellets were monitored. Direct consumption of microbial cultures was evaluated from macro-photos using PC image analysis. Only the two species of algae were consumed by isopods. The other monitored parameters showed that isopods moved mainly in the vicinity of offered algae. The sectors containing another kind of food were visited to a lesser extent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197673