Počet záznamů: 1

Inovace

 1. 1.
  0359968 - NHU-C 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Lízal, Lubomír - Münich, Daniel - Srholec, M.
  Inovace.
  [Innovation.]
  Rámec strategie konkurenceschopnosti.. 1. uprav. Praha: Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada vlády (NERV), 2011 - (Mejstřík, M.), s. 283-305. ISBN 978-80-7440-050-6
  Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
  Klíčová slova: innovation * competitiveness * Czech Republic
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf http://www.vlada.cz/assets/ppov/ekonomicka-rada/aktualne/Ramec_strategie_konkurenceschopnosti.pdf

  Kapitola je zaměřena na mezinárodní srovnání a benchmarking a analýzu současného stavu v České republice. Zabývá se problematikou financování výzkumu a vývoje a hodnocením výzkumných organizací. Jsou předloženy návrhy variant řešení a stručné shrnutí jejich přínosů a nákladů.

  The chapter is focused on international comparisons and benchmarking, and analysis of the current situation in the Czech Republic. It deals with problems of funding R&D, and evaluation of research organizations. The authors proposed alternative solutions, and briefly summarize their benefits and costs.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197636