Počet záznamů: 1

Imaging of block copolymer vesicles in solvated state by wet scanning transmission electron microscopy

 1. 1.
  0359964 - UMCH-V 2012 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šlouf, Miroslav - Lapčíková, Monika - Štěpánek, M.
  Imaging of block copolymer vesicles in solvated state by wet scanning transmission electron microscopy.
  European Polymer Journal. Roč. 47, č. 6 (2011), s. 1273-1278 ISSN 0014-3057
  Grant CEP: GA ČR GAP208/10/0353; GA AV ČR KAN200520704; GA AV ČR IAA400500703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: environmental scanning electron microscopy * self-assembly * amphiphilic block copolymers
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.739, rok: 2011

  Morphology of polystyrene-block-poly(acrylic acid) vesicles was imaged by various modes of scanning electron microscopy (SEM), including recently developed wet scanning transmission electron microscopy (wet-STEM) by means of which we were able to follow the decrease in the thickness of a liquid solvent layer around the vesicles during controlled evaporation of water from the sample. Results show that wet-STEM allows for imaging of nanosized polymeric particles in the presence of the solvent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006465