Počet záznamů: 1

Vliv preferenčního proudění na pohyb vody a transport kadmia v půdě

 1. 1.
  0359709 - UH-J 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lichner, Ľ. - Čipáková, A. - Vogel, T. - Dušek, J. - Tesař, Miroslav
  Vliv preferenčního proudění na pohyb vody a transport kadmia v půdě.
  [The impact of preferential flow on water and cadmium transport in soil.]
  Vodní hospodářství. Roč. 61, č. 4 (2011), s. 138-141 ISSN 1211-0760
  Grant CEP: GA ČR GA526/08/1016
  Grant ostatní: SAV(SK) VEGA 2/0170/09; APVV(XE) SK-CZ-0066-07/MEB 0808114; Bilaterální projekt(SK) SK-CZ 185/099
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: soil * infiltration * preferential flow * particle facilitated transport of cadmium * water repellency
  Kód oboru RIV: DA - Hydrologie a limnologie

  V článku je prezentována metodika, která umožňuje předpověď transportu reaktivních rozpuštěných látek v půdě během závlahy nebo srážky následující po aplikaci těchto látek na povrch půdy. Využívá dvě originální radioindikátorové metody měření parametrů transportu a dvoudoménový model S1D Dual k předpovědi transportu rozpuštěných látek v půdě. Radioindikátorová měření ukázala, že více než 40 % kadmia, aplikovaného na povrch půdy, se dostalo do hloubky 10–60 cm. Z předpovědí transportu kadmia během extrémního přívalového deště jsme zjistili, že asi 7krát větší hodnota nasycené hydraulické vodivosti půdy měla za následek jenom 1,5násobné zvětšení množství kadmia, které vniklo do hloubky větší než 20 cm. V další části článku jsme zhodnotili vliv rostlinného pokryvu na infiltraci vody do písčité půdy.

  A methodology for predicting the transport of reactive solutes in the soil during and after irrigation or precipitation is presented in the paper. Two original radioactive tracer techniques were used for the transport parameter measurements, and the dual-continuum model S1D Dual was used for simulation of reactive solute transport in the soil. The tracer measurements showed that more than 40% of cadmium applied at the soil surface penetrated down to the depth of 10–60 cm. The predictions of cadmium transport during heavy rain revealed that an approximately 7-times greater saturated hydraulic conductivity of the soil resulted in only 1.5-times higher amount of cadmium that penetrated deeper than 20 cm. In the second part of paper, the impact of plant cover on the infiltration of water into a sandy soil was assessed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197444