Počet záznamů: 1

Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století

 1. 1.
  0359611 - FLU-F 2012 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ratajová, Jana - Storchová, Lucie
  Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století.
  [No Women a Human. Gender Polarization in Czech-language Literature of the Second Half of the 18th Century.]
  Praha: Scriptorium, 2010. 492 s. ISBN 978-80-87271-26-1
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA404/07/0868
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Czech vernacular literature * gender * 18th century
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha je třetím svazkem ediční řady publikované v rámci grantu GAČR. Přináší komentovanou edici specifického typu české vernakulární literatury z 18. století (kramářských písní, preskriptivních spisů, katechismů apod.), která se týkala feminity a maskulinity. Kromě edice svazek obsahuje paratexty jako ediční poznámku, obsáhlé vysvětlivky, slovníček a dvě doprovodné studie, v nichž se analyzuje utváření genderových dichotomií v literatuře tohoto období.

  The book is the third volume in the series published under a research project financed by the Czech Grant Agency. It brings a commented edition of a specific type of Czech vernacular literature of the 18th century (cheap prints, ballads, prescriptive treatises, catechisms etc.), which focused on the issues of feminity and masculinity. Beside the edition, the present volume contains also paratexts as an editorial note, comprehesive notes, a glossary and two accompanying studies analysing constructions of gender dichotomies within the 18th-century literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197367