Počet záznamů: 1

Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující

 1. 1.
  0359590 - UMG-J 2012 RIV cze P - Patentový dokument
  Smetana, K. - Dvořánková, B. - Lacina, L. - Strnad, Hynek - Kolář, Michal - Chovanec, M. - Plzák, J. - Čada, Z. - Vlček, Čestmír
  Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující.
  [Combination of monoclonal antibodies or their Fab fragments for use as drugs and pharmaceutical compositions containing these antibodies or fragments thereof.]
  2010. Vlastník: Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Institute of Applied Biotechnologies, a.s. Datum udělení patentu: 17.03.2010. Číslo patentu: 301597
  Grant CEP: GA MŠk 2B06106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: cancer * transcriptional profiling * gene
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1089228&lan=cs

  Kombinace monoklonálních protilátek proti růstovým faktorům IGF-2 a BMP-4 nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo, zejména pro použití při léčbě karcinomu, výhodně dlaždicového karcinomu hlavy a krku. Řešení dále zahrnuje také farmaceutický přípravek obsahující monoklonální protilátky proti IGF-2 a BMP-4 a případně také cytostatikum. Monoklonální protilátky jsou s výhodou humanizované a mohou být dále navázány na nosič z rozpustného polymeru.

  Combination of monoclonal antibodies against growth factors IGF-2 and BMP-4 or their Fab fragments for use as a drug, namely for the treatment of cancer, preferentially squamous cell head and neck cancer. The invention further includes a pharmaceutical formulation comprising monoclonal antibodies against IGF-2 and BMP-4 and optionally also a cytostatic drug. Monoclonal antibodies are preferentially humanized and can be further bound to a soluble polymer carrier.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197348