Počet záznamů: 1

Occurrence of bifidobacteria in human milk

 1. 1.
  0359528 - UZFG-Y 2012 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Rada, V. - Nevoral, J. - Flajšmanová, K. - Ročková, Š. - Krčmová, I. - Grmanová, M. - Vlková, E. - Nováková, I. - Killer, Jiří - Kopečný, Jan
  Occurrence of bifidobacteria in human milk.
  Milchwissenschaft-Milk Science International. Roč. 66, č. 2 (2011), s. 123-126 ISSN 0026-3788
  Grant ostatní: Ministerstvo zdravotnictví ČR(CZ) NR8310
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: Human milk
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 0.350, rok: 2011

  Two groups of human milk samples were tested: The first group (18) originated from mothers with babies without bifidobacteria in their faecal flora (BIF-), the second (43) from mothers with babies with bifidobacteria in their faecal flora (BIF+). The occurrence of bifidobacteria in faeces was tested using cultivation method and FISH. For the detection of bifidobacteria in milk, the samples were subcultivated in TPY broth with mupirocin and subsequently the fructose-6-phosphate phosphoketolase activity (F6PPK) was determined. Infants of mothers from BIF+ group had high numbers of bifidobacteria (usually higher than 9 log CFU/g) in their faeces. On the contrary, infants of mothers from BIF- group did not contain detectable amounts of bifidobacteria in their faecal samples. These babies possessed significant amounts of clostridia in their faecal flora.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197304