Počet záznamů: 1

Ozbrojené konflikty a nová koncepce mezinárodního humanitárního práva?

 1. 1.
  0359509 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mrázek, Josef
  Ozbrojené konflikty a nová koncepce mezinárodního humanitárního práva?.
  [Armed Conflicts and the New Concept of International Humanitarian Law?.]
  Právník. Roč. 150, č. 4 (2011), s. 332-361 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: public international law * armed conflicts * international humanitarian law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se zabývá právními rozdíly mezi vnitřními a mezinárodními ozbrojenými konflikty a otázkou, zda je žádoucí, aby se vytvářela nová koncepce mezinárodního humanitárního práva, která by se vztahovala na všechny případy mezinárodního ozbrojeného konfliktu a na ozbrojené konflikty, které mezinárodní charakter nemají.

  The article deals with the legal distinctions between domestic and international armed conflicts and it poses the question whether it is desirable to create a new concept of international humanitarian law which would relate to all cases of international armed conflicts as well as to those armed conflicts of no international character.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197288