Počet záznamů: 1

Strukturní databáze organických a organometalických sloučenin

 1. 1.
  0359485 - UMCH-V 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hašek, Jindřich
  Strukturní databáze organických a organometalických sloučenin.
  [Cambridge structure database of organic and organometallic compounds.]
  Chemické listy. Roč. 105, č. 6 (2011), s. 467-475 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500500701; GA ČR GA305/07/1073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: structure databases * organic compounds * organometallic compounds
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.529, rok: 2011
  http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_06_467-475.pdf http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2011_06_467-475.pdf

  Článek popisuje stručně historii a současný stav Cambridgeské strukturní databáze organických a organometalických sloučenin (CSD) a software nezbytný pro její využití. Čtenář nalezne odkazy na CSD aplikace v chemii a biochemii a na uživatelské manuály. Dva speciální příklady vybrané z domovské laboratoře ukazují na limity a na očekávanou přesnost při předpovědi obecných trendů z experimentálně určených struktur. První příklad ukazuje zvyšování informačního obsahu s rostoucím počtem experimentálně stanovených struktur. Druhý příklad ukazuje extrapolaci informace získané z organických struktur v CSD do odlišné oblasti vědy – k analýze interakcí mezi polymery a proteiny. Na závěr je uvedena informace o využití CSD v České republice.

  The paper describes history and present state of the Cambridge Structure Database of Organic and Organometallic Structures (CSD) and the related software. The reader finds references to the CSD applications in chemistry and biochemistry, and to the user manuals. Two special examples from the author’s laboratory give a glimpse at possibilities and the expected reliability when forecasting the general trends from experimentally determined structures. The first example shows how the information contents increases with growing number of experimentally determined structures. The second example shows an extrapolation of experimental information on organic compounds extracted from the CSD to a different field of science – an analysis of protein-polymer interactions. Information on accessibility and usage of the CSD in the Czech Republic closes the paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197267