Počet záznamů: 1

Precesní kapalinová turbína

 1. 1.
  0359401 - UT-L 2012 RIV cze, eng P - Patentový dokument
  Sedláček, M. - Maršík, František - Hostin, S.
  Precesní kapalinová turbína.
  [Rolling fluid turbine.]
  2011. Vlastník: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 23.02.2011. Číslo patentu: 302361
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: nonblades turbine * precession rotor movement * low energy source
  Kód oboru RIV: JE - Nejaderná energetika, spotřeba a využití energie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302361.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302361.pdf

  Energii proudící tekutiny je převáděna přímo na mechanickou energii bezlopatkového rotoru turbiny. Důležitý je nemonotonní průběh radiální složky rychlosti tekutiny, který vede k její rotaci. Tato rotující (nestabilní) tekutina vyvolá v tekutině objemovou sílu působící ve směru rotace. Laboratorní experimenty a dlouhodobý provoz testovací vodní turbiny ověřily využitelnost tohoto principu. Vodní turbiny konstruované na tomto principu jsou schopny využívat velmi malé vodní spády, včetně využití odpadní vody. Je vhodná i pro uzavřené energetické okruhy.

  Fluid flow energy is directly transforms into mechanical energy of rotating motion without using any turbine blades. The nonmonotonic distribution of radial velocity component is important for the onset of the driving force of angular instability. This instability and the existence of radial fluid motion give to arise the angular volume force. Laboratory experiments and long-lasting test of the turbine in a water-power plant verified the principle utilization. The water turbine constructed on the principle is capable of utilizing very small sources, even for untapped water and it is highly suitable for the closed - circuit production of electrical energy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197198