Počet záznamů: 1

K jednomu typu číselné (ne)kongruence (na bázi ČNK)

 1. 1.
  0359353 - UJC-A 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štícha, František
  K jednomu typu číselné (ne)kongruence (na bázi ČNK).
  [On One Type of Number Agreement (on the basis of ČNK).]
  Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host, 2010 - (Bičan, A.; Klaška, J.; Macurová, P.; Zmrzlíková, J.), s. 406-427. ISBN 978-80-7294-412-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: agreement * predicate * word order * syntax
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Statistická analýza materiálu Českého národního korpusu odhalila, že kongruence či nekongruence koordinovaného subjektu (např. František a Eva) se slovesným přísudkem závisí v současné češtině na šesti vlivech: slovosled, čas přísudku, propriálnost koordinovaných substantiv, rod koordinovaných substantiv, syntaktický typ přísudku a sémantika koordinovaných substantiv.

  The statistical analysis of material from the Czech National Corpus revealed that the congruence or non-congruence of a coordinated subject (e. g. Eva and František) with the verb predicate in contemporary Czech depends on six influences: word order, tense of the predicate, propriality of the coordinated nouns, the gender of the coordinated nouns, the syntactic type of the predicate and the semantics of the coordinated nouns.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197153