Počet záznamů: 1

Slavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivy

 1. 1.
  0359216 - UJC-A 2012 RIV RO cze J - Článek v odborném periodiku
  Janyšková, Ilona - Karlíková, Helena
  Slavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivy.
  [Slavistics in Brno: Slavonic etymology – traditions and perspectives.]
  Romanoslavica. Roč. 46, č. 1 (2010), s. 127-135 ISSN 0557-272X
  Grant CEP: GA ČR GA405/07/1092; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Slavistics * etymology * Etymological dictionary of the Old Church Slavonic
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se věnuje historii a současnosti etymologického výzkumu v etymologickém oddělení Ústavu pro jazyk český v Brně a perspektivám dalšího vývoje.

  The article deals with the history and current state of the etymological research in the Etymological department of the Institute of the Czech Language of the ASCR and perspectives of the further development.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197045