Počet záznamů: 1

Extrakce tálového mýdla vybranými organickými rozpouštědly

 1. 1.
  0359203 - UCHP-M 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rousková, Milena - Heyberger, Aleš
  Extrakce tálového mýdla vybranými organickými rozpouštědly.
  [Extraction of Tall Soap by Use of Selected Organic Solvents.]
  Sborník přednášek. Praha: M+P Copier, 2011, s. 736-743. ISBN 978-80-02-02311-1.
  [Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011 . Technologie . Ropa . Biopaliva . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: liquid-liquid extraction * tall soap * phytosterols
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.aprochem.cz/

  Cílem práce bylo porovnat výtěžky fytosterolů kapalinovou extrakcí při použití několika extrakčních činidel, doporučovaných v literárních zdrojích. Testován byl hexan, limonen, isobutanol, methylisobutylketon a methyltercbutylether, které se navzájem liší svou polaritou. Nejvyšší výtěžky poskytoval isobutanol – 67% celkových sterolů, resp. 89% beta-sitosterolu. K nevýhodám většiny testovaných rozpouštědel pro jejich širší uplatnění v praxi patří zejména tvorba nežádoucí neodstranitelné tuhé mezivrstvy, nebo částečná rozpustnost ve vodné fázi, či příliš vysoký bod varu.

  The aim of this study was to compare yields of phytosterols by use of liquid-liquid-extraction when several extraction solvents, recommended in literature sources, were used. Hexane, limonene, isobutanol, methyl isobutyl ketone and methyl tert-butyl ether were tested. These solvents differ in polarity. Largest yields of total phytosterols (67%) and especially of the beta sitosterol (89%) were reached when isobutanol was used. Disadvantages of most of the tested solvents were formation of the undesirable solid interphase, which could not be removed, their partial solubility in water phase and/or their high boiling point.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197035