Počet záznamů: 1

Ekonomická reforma 1965-1969

 1. 1.
  0359039 - USD-C 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vondrová, Jitka (ed.)
  Ekonomická reforma 1965-1969.
  [Economic reform 1965-1969.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. 485 s. Prameny k dějinám čs. krize 1967-1970, 10. ISBN 978-80-7285-131-7
  Grant CEP: GA MZV RM02/29/05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Czechoslovak history * Prague Spring 1968 * the economic reform
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  10. svazek Pramenů k dějinám československé krize v letech 1967 – 1970 se zaměřuje na ekonomickou reformu 60. let, v krátké době již druhý pokus korigovat mechanismus fungování ekonomiky, zavedený v Československu po roce 1948, jehož hlavním rysem bylo centrální plánování a potlačení tržních (v dobové terminologii zbožně-peněžních) vztahů, spočívajících v zavedení regulované socialistické tržní ekonomiky. Koncem roku 1963 začaly práce na projektu ekonomické reformy, spočívající v zavedení regulované socialistické tržní ekonomiky. Hlavní důraz byl položen na vytvoření podmínek, za nichž by se podniky staly reálnými tržními subjekty, kdy by peněžní důchody podniků a pracovníků závisely nikoli tak jako dosud na objemu výroby, ale na jejím odbytu, tzn. na uplatnění produkce na trhu. Předkládaný sborník zachycuje téma ekonomické reformy od její počáteční etapy až po její konec a návrat k centrálně plánované ekonomice.

  The tenth volume of the series Documents on the History of the Czechoslovak Crisis of 1967-70 focuses on the Czechoslovak economic reformo f the 1960s, the second attempt to fix the economic system that had been introduced in Czechoslovakia after the Communist takeover of 1948. The main feature of this system was central planning and the suppression of the commodity-monetary realtions of the market. In late 1963, work began on the project of economic reform, based on the introduction of a socialist regulated market economy. The main emphasis was on the creation of conditions in which state-owned enterprises would become real actors on the market and the money income of enterprises and workers would depend on market sales of their products. This volume discusses the economic reform from the initial stage to its end and the return to the centrally planned economy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196913