Počet záznamů: 1

Pausaniova "Cesta po Řecku" jako folkloristický pramen

 1. 1.
  0359027 - UEF-S 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Otčenášek, Jaroslav
  Pausaniova "Cesta po Řecku" jako folkloristický pramen.
  [Pausanias´ "Description of Greece" as folklore resource.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 98, č. 1 (2011), s. 53-72 ISSN 0009-0794
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Pausanias * ancient Greece * travels * folklore * legend * mythology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 0.094, rok: 2011

  Studie je zaměřena na analýzu jednoho z nejkomplexnějších antických pramenů - Pausaniovu Cestu po Řecku, jako folklorní pramen. Většina folklorních dat je zařazena podle typů útvarů slovesného folkloru. Pramen obsahuje velké množství pověstí a legend, malých folklorních útvarů a také řadu syžetů známých později jako pohádky.

  The study is focused to one of the most complex Ancient sources - Pausanias´ Description of Greece as folklore resource. The great quantity of folklore data in this book is compartmentalized according to the types of literary folklore forms. The source contains a great number of tales and legends, small folklore forms and also many topics known from later fairy tales.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196902