Počet záznamů: 1

Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice"

 1. 1.
  0359026 - FLU-F 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Marvan, Tomáš
  Pojem reprezentace: Rorty vs. "novověká tradice".
  [The concept of representation: Rorty vs. "the modern tradition".]
  ProFil. Roč. 11, č. 2 (2010), s. 2-11 ISSN 1212-9097
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: representation * idea * Rorty * Descartes * Locke
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek na příkladu názorů R. Descarta a J. Locka zkoumá, nakolik adekvátní je Rortyho kritická interpretace novověké "reprezentační epistemologie". Autor postupně probírá čtyři Rortyho hlavní argumenty a dospívá k závěru, že některé z nich se míjí s názory raně novověkých filosofů.

  The paper examines, on the example of the views of R. Descartes and J. Locke, how adequate is Rorty's critical interpretation of modern "representational epistemology". The author considers Rorty's four main arguments and comes to conclusion that some of them miss their early modern targets.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196901