Počet záznamů: 1

Gog a Magog: lid z konce světa a věků v husitství

 1. 1.
  0359015 - FLU-F 2012 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cermanová - Libichová, Pavlína
  Gog a Magog: lid z konce světa a věků v husitství.
  [Gog and Magog: People from the End of the World and the End of the Time in the hussitism.]
  Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha: Paseka, 2011, s. 230-243. ISBN 978-80-7432-099-6
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: hussitism * medieval apocalypticism * apocalyptic people
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie pojednává využití obrazu a narativu apokalyptických národů Goga a Magoga v husitských pramenech. Přihlédnuto je k evropskému kontextu a tradici.

  The study concerns the function of the image and the narrative of Gog and Magog as apocalyptic people in the sources of hussite period. The study deals also with the related european context and tradition.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196894