Počet záznamů: 1

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

 1. 1.
  0358860 - UCL-M 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Flaišman, Jiří
  Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů.
  [On the methods of future editors of Vančura's Obrazy.]
  Česká literatura. Roč. 59, č. 1 (2011), s. 136-141 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: editions * methodology * Vančura, Vladislav
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Komentář k edičním přístupům k dílu V. Vančury Obrazy z dějin národa českého.

  Comments on editorial approaches to V. Vančura's Obrazy z dějin národa českého (Scenes from Czech History).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196779